Aðalfundur BA 2018

Aðalfundur B.A 2018 verður haldinn í félagsheimili B.A þann 24. Febrúar kl 14.00.

 Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

1. Formaður setur fundinn og boðar kosningu fundarstjóra og ritara fundarins.

2. Fundarstjóri kannar lögmæti fundarins og kynnir dagskrá  hans.

3. Formaður flytur skýrslu stjórnar.

4. Deildarformenn flytja skýrslu sinnar deildar.

5. Gjaldkeri útskýrir reikninga félagsins.

6. Umræða um skýrslu stjórnar/deilda, reikninga félagsins og afgreiðsla.

7. Lagabreytingar ef lagðar eru fram. Afgreiddar  með skriflegri kosningu.
Lög taka strax gildi hafi 2/3 hluti mættra fundarmanna samþykkt.

8. Kosning stjórnar sbr. gr. 5. Skrifleg kosning.

9. Kosning skoðunarmanna reikninga sbr. gr. 5. Kosning, handaupprétting.

10. Kosning Formanns Landsvæðanefndar.  Handaupprétting.

11. Kosning formanns Laga og aganefndar. Handaupprétting.

12. Ákvörðun um gjald félagsskírteina B,A

13. Önnur mál.

Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað og mæting kjörgengra félagsmanna sé að lágmarki 15 manns auk allra 7 stjórnarmanna.

Athugið;  framboð, lagabreytingar og aðrar tillögur þurfa að berast til stjórnar í síðasta lagi 17. febrúar (viku fyrir aðalfund).  
(Sjá 7. grein laga klúbbsins: Lagabreytingum, tillögum um breytingar á reglum félagsins og framboði til stjórnarsetu og öðrum tillögum skal skilað til stjórnar skriflega minnst viku fyrir aðalfund.)

 


Athugasemdir